Rotunda Sv Jurja
   Foto: Rotunda Svetog Jurja

Rotunda Sv Jurja - drevni spomenik arhitekture i istovremeno služi crkvu, koji se nalazi u glavnom gradu Bugarske, Sofiji gradu. Podignut je početkom IV stoljeća, za vrijeme vladavine rimskog cara Konstantina I. Velikog, i zenit drevne Sofiji (tada zvan Cerdic). Rotunda Sv Jurja - najstarija zgrada u Sofiji, sačuvanog cjelini. To je cilindričnog kupolama građevina visine od oko 14 metara, a promjer više od 9 metara. Oltar soba u obliku četverokuta, strane od kojih su četiri simetrično postavljene niše.

Izvorno, zgrada nije imala religiozno značenje, ali nakon priznavanja kršćanstva, Rim je pretvoren najprije u krštenju, a kasnije, tijekom vladavine Justinijana Velikog - na molitvu. U isto vrijeme crkva je dobila ime u čast sv Veliki Mučenik George. Tijekom turske vladavine, u prvoj polovici XVI stoljeća freske su prebojati s bijelom bojom, a sama crkva postala je džamija sa imenom Gul-Dzhamasy. Nakon oslobođenja Bugarske (1893), dok je hram bio mauzolej princa Aleksandra Battenberg.

U 1913., u crkvi su provedena restauratorskih radova. Sada, rotonda Sv .. Jurja - djelotvornog crkve, koji se obavljaju svakodnevne usluge u crkvenoslavenskom.

  Ja mogu nadopuniti opis